برچسب: سخنگوی کمیسیون صنایع
1 مطلب

افزایش قیمت خودرو مدیران خودروساز را به کمیسیون صنایع مجلس کشاند