برچسب:

سخنگوی کمیسیون صنایع

1 مطلب

افزایش قیمت خودرو مدیران خودروساز را به کمیسیون صنایع مجلس کشاند