برچسب: سد مهاباد
2 مطلب

رهاسازی آب سدها به دریاچه ارومیه آغاز شد

ورودی آب به سد مهاباد ۸۵ درصد کاهش دارد