برچسب:

سران گروه 20

2 مطلب

آغاز به کار نشست گروه ۲۰

بی‌توجهی رهبران جهان به بن‌سلمان در اجلاس گروه ۲۰ در آرژانتین