برچسب:

سرشماری مسکن

2 مطلب

ثبت نام کنندگان سرشماری اینترنتی از مرز یک میلیون خانوار فراتر رفت

سرشماری نفوس و مسکن از ۳ مهر/اطلاعات سرشماری ارتباطی به حذف یارانه‌ها ندارد