برچسب:

سرمایه‌داری

6 مطلب

چالش‌های نظام سرمایه‌داری از نگاه اکونومیست

روایت اکونومیست از ظهور سوسیالیسم جدید

بازی‌های حقوقی و کلامی برای مخالفت با افزایش دستمزد

انقلابی اقتصادی برای گریز از پوپولیسم

بازخوانی مارکس؛ از اندیشه تا زندگی شخصی