برچسب:

سرمایه‌گذاران خارجی

15 مطلب

غایب بزرگ تیم اقتصادی

کردستان عراق سرمایه‎گذاری خارجی را تشویق می‎کند

خروج آمریکا از برجام فقط تاثیر روانی دارد

سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت راهکار مناسب توسعه اقتصادی

راهی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بورس ایران

ریشه نوسانات اخیر ارز، غیر‌اقتصادی است