برچسب: سرمایه‌گذاری خارجی چین
3 مطلب

چین در دبی سرمایه‌گذاری می‌کند

افزایش گسترش نفوذ چین از طریق کمک‌های خارجی