برچسب:

سرمایه‌گذاری خارجی چین

6 مطلب

چین در دبی سرمایه‌گذاری می‌کند

افزایش گسترش نفوذ چین از طریق کمک‌های خارجی