برچسب: سرمایه‌گذاری داخلی
2 مطلب

غیر فعال بودن ۲۷ درصد واحدهای تولیدی سمنان

نگاه سیاستمداران به ایجاد اشتغال دو بعدی است