برچسب:

سرمایه‌گذاری داخلی

2 مطلب

غیر فعال بودن ۲۷ درصد واحدهای تولیدی سمنان

نگاه سیاستمداران به ایجاد اشتغال دو بعدی است