برچسب: سرمایه ثابت ناخالص
1 مطلب

رشد اقتصادی با نفت یک درصد شد