برچسب:

سرمایه ثابت ناخالص

1 مطلب

رشد اقتصادی با نفت یک درصد شد