برچسب:

سرمایه در حال گردش

1 مطلب

40 درصد از واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی تعطیل است