برچسب:

سرمایه سرگردان

1 مطلب

نوروزی: امروز ارزش ۱۰۰ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسیده است