برچسب:

سفته با کارت ملی

1 مطلب

پشت پرده ماجرای کمبود سفته در بازار / آیا واقعا تقاضا برای وام بیشتر شده است؟