برچسب: سفر حسن روحانی
4 مطلب

روحانی: دیداری با ترامپ نخواهم داشت