برچسب:

سفیدبالک

5 مطلب

انتقاد یک گیاه‌شناس از تعویض نشدن چسب‌های زردرنگ درختان تهران

همه چیز درباره‌ سفیدبالک مزاحم پایتخت

تک‌گونه‌ای شدن فضای سبز تهران عامل ازدیاد سفیدبالک

امکان طغیان مجدد سفیدبالک‌ها