برچسب:

سفیر آمریکا

4 مطلب

سفیر آمریکا به کارآمد بودن اینستکس اعتراف کرد

سفیر آمریکا: با آلمان سرجنگ تجاری نداریم