برچسب: سقوط هواپیمای مسافری
4 مطلب

غرامت هواپیمای اوکراینی چگونه پرداخت می‌شود؟

تبعات سقوط هواپیمای اوکراینی برای هوانوردی کشور چیست؟

هیات ۱۰ نفره کانادایی عازم ایران هستند