برچسب: سندیکای صنعت برق
4 مطلب

رتبه چهاردهم ایران در تولید برق جهان

شرکت‌های خصوصی صنعت برق در آستانه ورشستگی