برچسب:

سند مالکیت

3 مطلب

صدور سند برای محلات کم‌برخوردار

مولاوردی: قانون به قدر کفایت صراحت و شفافیت دارد / مردم بدانید که پول ثبت سند خودرو کجا می‌رود!