برچسب:

سهام عدالت در روش مستقیم

1 مطلب

واکنش مردم به توقف فروش سهام عدالت / «مگر فروشی در کار بود که متوقف شود!»