برچسب: سهراب دل‌انگیزان
1 مطلب

یارانه جزو غنائم کشور اسلامی نیست که به همه تعلق گیرد / قاعدتا یارانه ۵ دهک‌ حذف می‌شود