برچسب: سهم مجمع
1 مطلب

« سخوز » ۶۱۵ ریال سود خالص هرسهم را تقسیم کرد