برچسب:

سهولت کسب‌وکار

2 مطلب

راه‌اندازی کسب‌وکار در کدام کشورها راحت‌تر است؟ / مقایسه رتبه ایران در سهولت کسب‌وکار با دیگر کشورهای خاورمیانه

فضای کسب‌وکار: پیشرفت در شاخص‌ها، پسرفت در رتبه