برچسب:

سوآپ گاز

2 مطلب

میزان صادرات روزانه گاز کشور در سال 97

سوآپ گاز ترکمنستان از سرگرفته شد