برچسب:

سواحل مکران

5 مطلب

جانمایی بندر بزرگ ایران در سواحل مکران

ایجاد شهرک صنعتی در سواحل مکران

انتقاد تلویحی نعمت‌زاده از مدیریت کشور