برچسب: سوانح هوایی
3 مطلب

وقوع ۴۵۷ سانحه هوایی در ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶

چرا لاشه هواپیمای سقوط کرده زودتر پیدا نشد؟