برچسب: سوخت نیروگاه‌ها
2 مطلب

شرط وزارت نیرو برای صادرات‌ برق نیروگاه‌های‌ خصوصی