برچسب: سوداگری
3 مطلب

طرح جدید مالیات مسکن آماده اجرا

رکودی در بازار مسکن وجود ندارد