برچسب: سود اوراق
3 مطلب

نرخ سود اوراق آمریکا سقوط کرد

سایه تعطیلی دولت آمریکا بر بازار جهانی