برچسب: سومار
5 مطلب

سومار باز هم لرزید

زلزله «سومار» را لرزاند