برچسب:

سومار

6 مطلب

۱۵۰۰ کامیون در مرز سومار متوقف شدند

سومار باز هم لرزید

زلزله «سومار» را لرزاند