برچسب:

سپرده‌های ارزی

3 مطلب

اقدام صحیح بانک مرکزی در حوزه بازار ارز

اصل و سود سپرده‌های ارزی باید با اسکناس ارز پرداخت شود