برچسب:

سپرده‌گذار

5 مطلب

حافظ دارایی مردم هستیم

سپرده‌گذاران ثامن نگران نباشند