برچسب:

سپرده بلندمدت

2 مطلب

کاهش سود بانکی بر بازارهای دیگر چه تاثیری گذاشت؟

در شرایط فعلی نباید نرخ سود را تغییر داد