برچسب: سیاست جدید ارزی
8 مطلب

عصبانیت فعالان اقتصادی از اظهارات نوبخت

دلار، ۹۵۰۰ تومان

تحمل دلار ۴۲۰۰ تومانی تمام شد

تاکید بر ضرورت تحقق منافع اقتصادی ایران از برجام برای ادامه همکاری

سیاست‌ جدید ارزی بهترین‌ تصمیم بود