برچسب: سیده فاطمه مقیمی
2 مطلب

قطعا در انتخابات اتاق کاندیدا می‌شوم / در انتخابات انفرادی حضور نخواهم داشت

بخش خصوصی توانمند و رقابت پذیر، ضامن رشد اقتصادی کشور