برچسب:

سیل و آبگرفتگی

4 مطلب

دولت تمهیداتی برای جبران خسارت ناشی از سیل اتخاذ کرده است