برچسب:

سینوپک چین

3 مطلب

چین ۲ میلیون بشکه نفت از آمریکا وارد کرد