برچسب:

شاخص تولید

2 مطلب

اشتغال جدید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی؛ تقریبا صفر!