برچسب: شبه‌پول
2 مطلب

رشد روزانه نقدینگی در آذر ماه نصف شد

جهش بدهی ویرانگر بانک‌ها