برچسب:

شبکه برق کشور

2 مطلب

ایران رتبه ۱۸ مصرف برق در دنیا است

رشد ۸۸ درصدی مصرف برق