برچسب: شرکت‌های آلمانی
9 مطلب

مجازات آلمان توسط عربستان سعودی به‌دلیل دفاع از برجام

به شرکت‌های آلمانی برای فعالیت در ایران کمک می‌کنیم

آسیب شرکت‌های آلمانی از مسدود کردن تحریم ایران

عربستان رابطه تجاری خود را با برخی شرکت‌های آلمانی قطع می‌کند