برچسب: شرکت شیر و گوشت زاگرس
1 مطلب

عملکرد مالی یک شرکت دامی در بورس / کاهش 92 درصدی فروش و افزایش 1000 درصدی قیمت محصولات گوشتی