برچسب: شرکت شیر و گوشت زاگرس
1 مطلب

عملکرد مالی یک شرکت دامی در بورس / کاهش ۹۲ درصدی فروش و افزایش ۱۰۰۰ درصدی قیمت محصولات گوشتی