برچسب: شرکت عمران پردیس
2 مطلب

شرکت گاز در پروژه‌های مسکن مهر پردیس کم‌کاری کرد

بعضی پیمانکاران پردیس برای مردم کیسه دوخته‌اند