برچسب: شرکت مخابرات ایران
3 مطلب

مخابرات از مشترکین تلفن ثابت حق اشتراک می‌گیرد