برچسب:

شرکت مخابرات ایران

8 مطلب

علت صدور قبض ۳۰۰ میلیونی تلفن ثابت + فیلم

تامین کننده اصلی زیرساخت انتقال در سراسر کشور کیست؟

توسعه ارتباطات کشور با کارکنان با انگیزه

تعادل بین درآمد و هزینه؛ عامل توسعه ارتباطات و ارایه خدمات به مردم

پاسخگوی نیازهای فزاینده حوزه ارتباطات باشیم

مخابرات از مشترکین تلفن ثابت حق اشتراک می‌گیرد