برچسب: شرکت ملث صنایع پتروشیمی
1 مطلب

جزئیات امضای ۱۰ تفاهم‌نامه بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و خارجی‌ها