برچسب: شرکت ملی حفاری
5 مطلب

تاخیر در پرداخت مطالبات ارائه‌دهندگان خدمات به «حفاری»

ادامه عملیات پاکسازی محوطه چاه ۱۴۷ رگ سفید