برچسب: شرکت ملی فولاد
3 مطلب

افزایش ظرفیت تولید فولاد به ۵۵ میلیون تن

افزایش قیمت فولاد نباید صادرات را متوقف کند

رشد ۱۳ درصدی تولید فولاد نشانه هدفگذاری اصولی است