برچسب: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب
6 مطلب

میزان تولید نفت از میدان کرنج طی ۱۰ سال آینده

توسعه «کرنج» به پرگس واگذار شد

تبعات قطعی برق اهواز بر تولید نفت

فلرهای نفتی هنوز فعال هستند