برچسب: شرکت ملی نفت چین
5 مطلب

افزایش صادرات نفت ایران به چین در اکتبر و نوامبر