برچسب: شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب
2 مطلب

زنگنه به قولش عمل کرد

جزئیات پروژه جمع‌آوری گازهای مشعل برای بخش خصوصی