برچسب: شرکت نفت مناطق مرکزی
3 مطلب

تولید ۸۰ میلیارد مترمکعب گاز و ۶۷ میلیون بشکه نفت در مناطق مرکزی ایران